đức phật nói về lòng tham con người

Lời Phật dạy về lòng tham của con người

Lời Phật dạy về lòng tham của con người

Đức Phật nói những điều đó đều là ác pháp. Nếu con người cứ gần gũi, luôn luôn chạy theo bởi lòng tham muốn này mà không biết tránh xa nó thì rất có thể bị nguy hại cho bản thân. Ngài thường dùng hình ảnh vàng bạc, của báu, tài sản giống như con rắn độc nó sẽ cắn chúng ta chết. Lòng tham và quả …