Danh mục sản phẩm
Quốc gia
Chất liệu
Màu sắc
Danh mục sản phẩm
Quốc gia
Chất liệu
Màu sắc

Chuông - Mõ

Hiển thị tất cả 22 kết quả

 • mõ tụng kinh, mõ chùa
 • mõ tụng kinh, mõ chùa
 • mõ tụng kinh, mõ chùa
 • mõ tụng kinh, mõ chùa

  Mõ 2T5

  540.000
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông treo Đg HT

  11.200.000
  Chuông treo bằng đồng  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn, Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian.
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông ĐC nhỏ HT

  600.000
  Chuông treo giá gỗ  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn, Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian.
 • Chuông Nhchuông bát, chuông nepal, chuông đồngật 10IN

  Chuông 12in

  22.500.000
  Chuông đồng màu Vàng chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 12 inch
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông 10in

  16.000.000
  Chuông đồng màu Vàng chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 10 inch
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông 9 Nepal

  11.700.000
  Chuông đồng màu đen chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 9 inch
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông 9

  7.000.000
  Chuông đồng màu đen chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 9 inch
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông 8 Nepal

  9.000.000
  Chuông đồng màu đen chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 8 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông xoay 14.5cm

  650.000
  Chuông đồng màu đen hoa văn tiếng Phạm  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 14.5 centimet
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông xoay 8,5cm

  350.000
  Chuông đồng màu đen hoa văn tiếng Phạm  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 8.5 centimet
 • chuông bát, chuông nepal, chuông đồng

  Chuông Nepal 6in

  2.600.000
  Chuông đồng màu đen hoa sen  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 6 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông Nepal 6in BN

  2.600.000
  Chuông đồng màu đen chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 6 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông Nepal 5in

  1.800.000
  Chuông đồng màu đen hoa văn tiếng Phạm  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 5 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông Nepal 2

  1.100.000
  Chuông đồng hoa văn tiếng Phạm  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 2 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông 7 Nepal

  6.600.000
  Chuông đồng màu đen chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 7 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông 4

  900.000
  Chuông đồng màu đen chữ Phật  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 4 inch
 • chuông bát, chuông đồng

  Chuông 3.5in bóng

  640.000
  Chuông đồng  màu vàng  Mầu sắc bắt mắt, kiểu dáng đẹp, âm thanh chuẩn,  Sản phẩm được làm bằng đồng cao cấp. chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Kích thước sản phẩm 3.5 inch