Bát Bảo Cát Tường

Bát Bảo Cát Tường: 8 pháp khí linh thiêng đại diện cho Đức Phật

Bát Bảo Cát Tường: 8 pháp khí linh thiêng đại diện cho Đức Phật

Bát Bảo Cát Tường là 8 pháp khí linh thiêng của Đức Phật, hình ảnh Bát Bảo Cát Tường được chạm khắc trên các Mạn Đà La, là biểu tượng của sự gia trì hoàn hảo. Bát bảo Cát Tường được gọi với cái tên “ Trát Tây Đạt Kiệt” trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Kiến Trúc Phật Giáo Tây Tạng Từ khi Phật …